Kim jestem?

Ewa Stelmaszek

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/ewastelmaszek

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
Zarządzanie Wiedzą, wdrożone w sprzedaży, daje większą sprzedaż.
Wdrożone w projektach daje lepsze projekty.
Wdrożone w obszarach R&D daje lepsze produkty.
Wkracza precyzyjnie w krytyczne dla funkcjonowania firmy obszary.

Czy Zarządzanie Wiedzą jest proste?
Tak, jest bardzo proste. To taka układanka – jakie procesy trzeba wdrożyć, jaką technologię zapewnić, jak rozdzielić i za co dpowiedzialność, jakie działania kadry zarządzającej są kluczowe dla sukcesu.
A czy Zarządzanie Wiedzą jest łatwe do wdrożenia? Nie, nie jest łatwe, bo Zarządzanie Wiedzą to ludzie, a tam gdzie jest człowiek, nic nie jest łatwe.

Nie, wdrożenie Zarządzanie Wiedzą zdecydowanie nie jest łatwe.
Ale jest możliwe.
I to właśnie pomagam organizacjom zrobić.

MOJE USŁUGI
Współpracuję z organizacjami na różnych etapach dojrzałości Zarządzania Wiedzą:

  • Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu – szkolenia, które pozwalają ocenić wartość Zarządzania Wiedzą dla organizacji.
  • Po podjęciu decyzji o wdrożeniu – diagnoza stanu Zarządzania Wiedzą (KM Assessment), dokumenty strategiczne.
  • W trakcie wdrożenia – facylitacja spotkań, konsultacje, warsztaty.

KIM JESTEM

Jestem Konsultantem i Trenerem Zarządzania Wiedzą, członkiem międzynarodowego zespołu konsultantów Knoco. Pomagam organizacjom poprawiać ich wyniki biznesowe poprzez wdrożenie Zarządzania Wiedzą w obszarach, które oni uważają za kluczowe dla swojego rozwoju.

Ostatnie 20 lat spędziłam na stanowiskach menadżerskich w dużych firmach szkoleniowych, kolejno jako Dyrektor Oddziału, Regionu i Sprzedaży. Dobry trening w zarządzaniu ludźmi i procesami.

Przedtem byłam informatykiem. Mam kilka certyfikatów Microsoft – MCSE, MCDBA, MCT. Rozumiem „technologiczny” punkt widzenia.

Przez wiele lat byłam kierownikiem projektów i pakietów projektów. Dlatego wiem, jak wielką wartość Zarządzanie Wiedzą może wnieść do projektów. Mam certyfikat Prince2.

Przez 5 lat współpracowałam też jako autor tekstów z „PC Kurier”. Teraz regularnie pisuję teksty  i prowadzę bloga o Zarządzaniu Wiedzą na swojej stronie.

Na co dzień jestem ulokowana we Wrocławiu, ale pracuję w całym kraju.